پنجمین همایش خاندان نادری ورند وعلمدارده
 
پنجمین همایش خاندان نادری در روز جمعه 1394/06/20 از ساعت 10 بصرف ناهار در دریای فرح آباد ساری برگزار شد . که بااستقبال خوبی روبرو شد و 300 نفر شرکت کننده داشت  و با توجه به هوای گرم تابستون بسیار بسیار در کنار فامیلها خوش گذشت .
 
            بازگشت.